მარნეულის საზოგადოებრივი კოლეჯი


ახალი წიგნები


დასახელება:
მეწარმეობის საფუძვლები
ავტორი:
გ ერქომაიშვილი
დამატების თარიღი
05.04.2019

დასახელება:
მე-12 თავი რთული ქცევა პატარა ბავშვებში-გაგება, პრევენცია ეფექტური მართვა
ავტორი:
ბარბარა კაიზერი
დამატების თარიღი:
05.04.2019

დასახელება:
ფინანსური ანგარიშების საერთაშორისო სტანდარტი
ავტორი:
დამატების თარიღი:
05.04.2019

დასახელება:
ეკონომიკის საფუძველები
ავტორი:
ზურაბ გვიშიანი
დამატების თარიღი:
02.04.2019