ბათუმის სასწავლო უნივერსიტეტი


ახალი წიგნები


დასახელება:
Concepts of genetics
ავტორი:
დამატების თარიღი
12.11.2019

დასახელება:
Thompson and Thompson genetics in medicine
ავტორი:
Robert L. Nussbaum
დამატების თარიღი:
12.11.2019

დასახელება:
Physical and rehabilitation medicine: for medical students
ავტორი:
დამატების თარიღი:
12.11.2019

დასახელება:
Langman's medical embryology
ავტორი:
T.W. Sadler
დამატების თარიღი:
12.11.2019